Pojištění právní ochrany

Řešili jste následky dopravní nehody, při které nechtěl viník přiznat chybu? Měli jste spor se zaměstnavatelem, který porušoval vaše práva? Neuznali vám reklamaci drahého spotřebiče? Museli jste vyřizovat pojistnou událost v zahraničí? Podobných situací se bojíme jako čert kříže. Mnozí z těch, kdo se v nich ocitli, nechtěli riskovat nákladný soudní spor, a tak raději ustoupili. Právě jim je určené pojištění právní ochrany.

Tento produkt dává příležitost těm, kteří se cítí poškození, ale nemohou si dovolit (nebo nechtějí) platit právníky a soudní výdaje. Přestože se jedná o šikovnou službu, která může výrazně pomoci, na českém trhu je poměrně ojedinělá.

Přečtěte si, kdy se vyplatí pojištění právní ochrany si zajistit a kdy vám naopak nepomůže. Přinášíme i základní informace o některých pojišťovnách, které pojištění právní ochrany nabízejí.

  • Občanskoprávní nároky na náhradu škody: kolize na sjezdovce, poškození oděvu v čistírně, napadení cizím psem, uklouznutí na neuklizeném chodníku, zranění spadlou taškou ze střechy, uplatnění náhrady škody po pachateli trestného činu, škoda způsobená vadou výrobku, odcizení kabátu v restauraci, poškození nemovitosti stavební firmou, která opravovala přiléhající pozemní komunikaci, rozbití okna vandalem
  • Trestní a přestupkové právo: obvinění z poškození cizí věci, způsobení trestného činu obecného ohrožení pro neúmyslné založení požáru v hotelovém pokoji, způsobení dopravní nehody cyklistou
  • Pojistné právo: urgence u cestovní pojišťovny při plnění výplaty pojistné události, spory z pojištění odpovědnosti, zavazadel, úrazového pojištění, životního pojištění, pojištění domácnosti
  • Vlastnické právo: pomoc při vymáhání zcizeného majetku, vylučovací žaloba proti oprávněnému, na jehož návrh exekutor zabavil movitý majetek, neboť předchozí zadlužený nájemce si v bytě klienta nezrušil trvalý pobyt, neoprávněné zadržení věci opravnou, žaloba na vydání odcizené věci zlodějem, neoprávněný přechod přes pozemek klienta, neoprávněné parkování na pozemku klienta, bránění ve výkonu věcného břemene
  • Závazkové právo: nekvalitní služby cestovní kanceláře, neuznaná reklamace obuvi pro nevhodné používání, vadně provedená oprava, spory ze smluv o přepravě či ubytování, vadně provedená zakázka, nedodání zhotovované věci včas, nevrácení písemně sjednané půjčky
  • Nájemní právo: nevrácení kauce, plíseň v bytě, neprovedení oprav bytu, sleva z nájemného
  • Sousedské právo: obtěžování kouřem, stínění vzrostlým stromem, obtěžování hlukem z diskotéky, resp. zahradní restaurace, obtěžování hlukem ze sousedního bytu.