Možná forma přivýdělku - Darování krevní plazmy

Vítaný přivýdělek vám také může přinést darování krevní plazmy. Ve většině soukromých střediscích dostanete za jeden odběr řádově 400 - 900 Kč a darovat ji můžete ve 14 denních intervalech. 

Kdo se může stát dárcem?

Obecně musí být dárce krevní plazmy starší 18 let a musí vážit alespoň 50 kg. Všichni dárci musí absolvovat dvě nezávislá lékařská vyšetření, kontrolu rodinné anamnézy a test na přenosné viry před tím, než bude možné jejich krevní plazmu použít pro přípravu léků z plazmatických bílkovin.

Jak darovat plazmu?

Najděte si odběrové místo ve vaší blízkosti a na internetových stránách daného centra zjistíte otevírací dobu.

Je to bolestivé?

Většina lidí přirovnává píchnutí jehly k jemnému bodnutí včelím žihadlem. Při každém darování Vám bude vyšetřena hodnota hemoglobinu.

Je darování plazmy bezpečné?

Ano. Darování krevní plazmy ve střediscích s osvědčením IQPP probíhá v přísně kontrolovaném, sterilním prostředí, kde jej provádí profesionálně proškolený zdravotnický personál. Veškeré vybavení pro odběr krevní plazmy je sterilizované a jakékoliv vybavení, které přichází do kontaktu s V, je použito pouze jednou, aby se vyloučila možnost přenosu virových infekcí.

Jaké druhy lékařských testů a prohlídek se provádí?

Musíte absolvovat lékařské vyšetření před darováním, jehož součástí je zodpovězení otázek týkajících se rodinné anamnézy, testů na virová onemocnění, jako je HIV a žloutenka, a vyhodnocení vašich hladin bílkovin a hemoglobinu.

Jakým způsobem mou plazmu získáte?

Darování krevní plazmy je podobné jako darování krve. Do žíly ve V paži se zavede jehla. Krevní plazma se získává postupem, který se nazývá plazmaferéza, a provádí se v cyklech, které mohou trvat až jednu hodinu. Krev je odebírána celá. Krevní plazma je oddělena od červených krvinek a ostatních buněčných součástí. Ty jsou vráceny do vašeho těla. Závěrem je podán fyziologický roztok, aby pomohl tělu nahradit krevní plazmu, která byla z krve odebrána.

Jak dlouho to trvá?

Vaše první darování trvá přibližně 1,5 hodiny. Následné návštěvy trvají přibližně 70 minut.

Na co se krevní plazma používá?

V lidské krevní plazmě bylo zjištěno téměř 500 různých typů bílkovin. Asi 150 z nich je možné použít při diagnóze onemocnění nebo pro přípravu léků.

Odkazy na dárcovská centra:

http://www.sanaplasma.cz/

http://www.krevnicentrum.cz/darovani-krve/

http://plasmaplace.cz/kontakt