Datová schránka Vám ušetří čas a starosti. 

Pokud máte založenou datovou schránku, nemusíte se obávat toho, že vám nebude doručen důležitý dokument. Budou Vám do ní chodit zprávy ze soudu, policie, úřadů a ostatních orgánů státní zprávy. Díky datové schránce můžete s úřady komunikovat výlučně elektronicky. Také můžete jejím prostřednictvím získat bezplatně mj. i výpis z rejstříku trestů. Zřízení a využívání datové schránky pro občany je bezplatné a jednoduché. V principu datová schránka funguje podobně jako email, takže nepřijde Vám dopis poštou, ale přijde Vám zpráva v elektronické podobě. Do datové schránky se přihlašujete přes webovou stránku mojedatovaschranka.cz 

Díky datové schránce si ušetříte starosti i čas.

Máte tak jistotu, že Vám budou doručeny důležité dokumenty, které by Vám nemusely být poštou doručeny. Navíc ušetříte čas v situacích, kdy musíte pro dopis na poštou, pakliže Vás pošta doma nezastihla. Nebývá výjimkou, že lidé, kteří se často stěhovali a neuvedli novou adresu všem společnostem a orgánům, se kterými byli ve spojení, mohlo se tak snadno stát to, že dokumenty nebyly doručeny a díky tomu mohly nastat potíže. Někdy to vedlo až k tomu, že se lidé dostali do exekuce, a to kvůli pokutám, nebo drobnému nedoplatku na pojištění.

Díky datové schránce člověk může s úřady komunikovat výlučně elektronicky.

K přístupu do datové schránky může její držitel navíc zmocnit i někoho dalšího, například v rodině, aby za něj vyřizoval úřední korespondenci. Zpráva zaslaná datovou schránkou nevyžaduje ani zaručený elektronický podpis, a je přesto považována za prověřenou. Pokud tedy například odjedete na delší dobu do zahraničí, můžete bez problémů přijímat písemnosti kdekoli na světě.

S přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit do informačních systémů sociální i finanční správy. Tam naleznete důležité údaje o stavu svých účtů důchodového a sociálního pojištění, daňových povinností atd.

A samozřejmě můžete pomocí datové schránky i podávat všechna povinná přiznání. Viz https://eportal.cssz.cz/ a www.daneelektronicky.cz

Výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů získáte zdarma do své datové schránky, zatímco za jejich papírové vyhotovení byste jinak museli platit nemalé poplatky.

  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis bodového hodnocení řidiče
  • výpis z insolvenčního rejstříku
  • výpis z živnostenského rejstříku

Pokud si povolíte příjem Poštovních datových zpráv, mohou Vám do datové schránky zasílat písemnosti i soukromoprávní subjekty, jako jsou například banky, pojišťovny, dodavatelé energií apod.

Tři možnosti, jak lze zřídit datovou schránku:

1. možnost - osobně na Czech POINTu

Tento způsob Vám doporučujeme. Stačí si zajít na kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT, které najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p. případně městských úřadů. Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky.

2. možnost - písemně v listinné podobě

Vyplňte elektronický formulář žádosti (zfo, 73kB) a vytiskněte jej. K vyplnění žádosti použijte program Software602 Form Filler

Nemáte-li možnost použít program Software602 Form Filler, můžete alternativně použít příslušný formulář ve formátu PDF, který otevřete v libovolném prohlížeči PDF souborů (např. Adobe Acrobat Reader), vytiskněte a vyplňte jej.

Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručte Ministerstvu vnitra.

Podaná žádost je po přijetí podatelnou Ministerstva vnitra předána pracovníkům referátu datových schránek k vyřízení. Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je datová schránka zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů.

3. možnost - elektronickou poštou

Elektronicky vyplněnou žádost (zfo, 73kB), opatřenou uznávaným elektronickým podpisem, zašlete elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz. K vyplnění žádosti použijte program Software602 Form Filler.

Elektronicky podaná žádost je po přijetí podatelnou Ministerstva vnitra předána pracovníkům referátu datových schránek k vyřízení. Není-li nutné vyzvat žadatele k doplnění žádosti nebo odstranění nedostatků žádosti, je datová schránka zřízena obvykle ve lhůtě tří dnů.

Po vyzvednutí přístupových údajů z aktivačního portálu - tj. hlavně uživatelského jména a hesla pro první přihlášení, můžete vstoupit do své datové schránky tak, že do adresního řádku webového prohlížeče zadáte www.mojedatovaschranka.cz

Nebo navštivte níže uvedenou stránku a zde naleznete návod, jak jednoduše krok po kroku datovou schránku zřídit.

https://chcidatovku.cz/